Kontakt

 

Styreleder: Ole-John Fossum, tlf. 924 19 608.

Ansvarlig for slippleie: Håkon Sundfær, tlf. 905 92 588

Sekretær: Kristin Haanshuus, tlf. 454 10 215

Ansvarlig for båtplasser, kjøp/salg, utleie: Ole-John Fossum

Felles e-post: post@kjerknesvaagkai.no

 

Ta en rundtur på Kaia på