I kystkulturens ånd!

 

Kjerknesvågen Kai- og Båtforenings anlegg ble i 2011 hjemmehavn for Jekta Pauline - verdens siste seilende jekt!

”Jekta Pauline drives og vedlikeholdes av Fjord- og Jektnemnda. Nemnda består av representanter fra lagene: Innherred Kystlag, Kjerknesvågen kai og båtforening, Paulines Venner og Inderøy Museums- og Historielag. Samarbeidet er formalisert gjennom avtale med Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Jekta eies av Egge Museum. Pauline har nå fått hjemmehavn i et levende fjord- og kystkulturmiljø med bred faglig kompetanse innenfor fartøyvern, restaurering, vedlikehold og sjømannskap.
Fjord og jektnemda består av: Innherred kystlag, Kjerknesvågen kai- og båtforening, Paulines Venner, Inderøy historie- og museumslag." Kilde: Paulinebrosjyren.

I sommersesongen seiler Jekta Pauline fjordtur hver søndag, og deltar også på kystkulturstevner - sist i sommer i Sandnessjøen.

"Vi i Innherred kystlag er opptatt av bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. Vi forsøker å drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien. En vikitig del av vårt arbeid går ut på å vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk, samtidig å øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg. Midt opp i dette er en god porsjon trivsel og hyggelig samvær"

 

Jekta Paulines egen nettside: Jekta Pauline

Artikkel fra Trønderavisa: Trebåt er selve livet!

Sommeren 2016 seilte Jekta Pauline til Bodø med grunnstokken til det nye jektmuseet. Her kan dere se film fra Landsstevnet 2016.

Forbundet Kysten 2017: Jekta Pauline tar med seg en gjeng med ungdommer på tur: Ungdommelig seilas

Jekta Pauline

Thumbnail

Erindringen

Thumbnail

Tur med Pauline

Thumbnail


©2013 Kjerknesvågen Kai- og Båtforening .
Webmaster: Ingunn Solli